Knowledge Hub

Znalostní báze je interaktivní elektronickou knihovnou, ve které jsou shromážděny užitečné informační zdroje pro učitele odborného vzdělávání a odborníky z praxe, kteří hledají informace a inspirativní nápady z oblasti „nulového odpadu“ (zero waste) a oběhového hospodářství. V bázi naleznete vědeckou i tzv. šedou literaturu, normy a právní předpisy, knihy, příklady dobré praxe a případové studie, prezentace, videa, software, metodiky, nástroje a další relevantní zdroje.

Transition to a circular economy. From waste management to the green economy in Romania
Tranzitia catre o economie circulara. De la managementul deseurilor la economia verde
Romanian
Autor / vydavatel / tvůrce:
Valentina Elena TÂRȚIU, Mihaela ȘTEFĂNESCU, Ana-Maria PETRACHE, Cătălin Răzvan GURĂU
Published:
2019
Sektorové zaměření:
Cross-sectoral
Typ:
Book / Guide / Handbook / Report
Country: Romania
Cílová skupina: Policy makers, Professionals from companies, VET teachers and trainers
free
The study means to reduce the existing knowledge gap in terms of: waste recovery in a circular approach, the operationalization of the transition to the circular economy and the realization of a Romanian model of the circular economy, taking into account the challenges, but also the opportunities associated with this approach.
Circular economyPolicyResourcesWaste
Guidelines for the waste audits before demolition and renovation works of buildings
Guidelines for the waste audits before demolition and renovation works of buildings
Angličtina
Autor / vydavatel / tvůrce:
European Commission
Published:
2018
Sektorové zaměření:
Pro konkrétní sektor
Typ:
Kniha / příručka / manuál / zpráva
Country: General
Cílová skupina: Jiný, Odborníci z podniků
free
This document provides guidance on best practices for the assessment of construction and demolition waste streams prior to demolition or renovation of buildings and infrastructures, called "waste audit". The aim of the guidance is to facilitate and maximize recovery of materials and components from demolition or renovation of buildings and infrastructures for beneficial reuse and recycling, without compromising the safety measures and practices outlined in the European Demolition Protocol. The scope of the guideline includes waste from construction, renovation and demolition works. This guideline is aligned with European strategies for Construction sector and waste management.
Assessmentaudit odpaduConstructiondemoliceDemolitionhodnoceníopětovné využitíRecovery of materialsrenovaceRenovationReusestavebnictví; stavbaWaste auditzískávání materiálů
Guidelines for the correct treatment of construction waste on construction sites
Leitfaden zum richtigen Umgang mit Baurestmassen auf Baustellen
Němčina
Autor / vydavatel / tvůrce:
Ing. Andreas Westermayer, DI Robert Rosenberger
Published:
2018
Sektorové zaměření:
Pro konkrétní sektor
Typ:
Kniha / příručka / manuál / zpráva
Country: Country- specific
Cílová skupina: Jiný, Odborníci z podniků
free
This document includes up-to-date information on aspects such as legal foundations for recycling and disposal of construction waste in Austria, obligations related to construction and demolition projects, information regarding the treatment and recycling of mineral construction waste, information on the practical treatment of construction waste, etc.
ConstructiondemoliceDemolitionLegal foundationsMineral wasteminerální odpadodpadové hospodářstvíprávní základyRecycling and disposal of construction wasterecyklace a nakládání se stavebním odpademrecyklace a ukládání stavebního odpadustavebnictví; stavbaTreatment and recycling of construction wasteWaste management
Best environmental management practice for the building and construction sector
Best environmental management practice for the building and construction sector
Angličtina
Autor / vydavatel / tvůrce:
Published:
2012
Sektorové zaměření:
Pro konkrétní sektor
Typ:
Kniha / příručka / manuál / zpráva
Country: General
Cílová skupina: Odborníci z podniků, Učitelé / školitelé profesního vzdělávání
free
This document is intended to support environmental improvement efforts of all actors in the construction sector (based on EMAS regulation). The document covers the whole value added chain of the construction sector, from land planning to the building end of life (the economical life cycle) and from selection of best environmentally friendly materials to waste treatment and recycling and reuse cycles. This document is not only for EMAS registered organisations but for all actors in the sector with or without a certified or registered environmental management system. The heart of the document is the 'Best environmental management practices' (BEMPs) description. Chapter 7 is here of particular importance, since it tackles aspects related to buildings deconstruction at the end of their life cycle.
Building and construction sectorEMASEnvironmental management practicenakládání s odpadynejlepší praxe environmentálního managementuRecycling of construction and demolition wasterecyklace stavebního a demoličního odpadustavebnictvíWaste treatment
Electro-waste as gold
Elektroodpady na wagę złota
Polština
Autor / vydavatel / tvůrce:
Kowalczyk, A.
Published:
2018
Sektorové zaměření:
Obecné
Typ:
Článek / vědecký článek
Country: Country- specific
Cílová skupina: Odborníci z podniků
paid
The article contains information about the current recycling process of gold, silver, platinum and other metals from electro-waste like televisions, computers and other electronic elements in Poland. There is a gap between the theoretical and practical process of recovery of valuable resources.
Electro-wasteelektroodpadMetals recoveryNoble metalsVzácne kovyzískávání kovů
Paper material recovery in the ELV multi-material components recycling as a stage of the circular economy implementation
Odzysk materiałowy w recyklingu wielomateriałowych części pojazdów samochodowych jako etap wdrażania gospodarki zamkniętego obiegu
Polština
Autor / vydavatel / tvůrce:
Doliński, A., Wojciechowski, A., Pietrzak, K., Dolińska, K., Wołosiak, M.
Published:
2016
Sektorové zaměření:
Pro konkrétní sektor
Typ:
Článek / vědecký článek
Country: General
Cílová skupina: Odborníci z podniků
free
The article discusses filling gaps in the ELV waste management. Particular efforts must be made to improve the treatment methods of waste of the multi-material parts, which are increasing in the vehicle construction. Existing methods of waste treatment are inefficient, therefore effective methods of large-scale management should be promptly implemented.
Car wasteodpad z automobilůodpadové hospodářstvítermolýzaThermolysisWaste management
Electro-recovery in Circular Economy
Elektroodzysk w obiegu zamkniętym
Polština
Autor / vydavatel / tvůrce:
Robert Wawrzonek
Published:
2017
Sektorové zaměření:
Obecné
Typ:
Článek / vědecký článek
Country:
Cílová skupina: Odborníci z podniků
paid
The article discusses the idea of adapting the process electro-recovery for the market and whether this step is closing the gap of electro-waste in circular economy.
Circular economycirkulární ekonomikaElectro-recoveryElectro-wasteelektroodpadoběhové hospodářstvízískávání materiálů z elektroodpadu
Platinum Group Metals (Pgms) Recovery from Waste Electronic and Electrical Equipment (WEEE) Using Metallurgical Methods
Odzysk platynowców ze zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (ZSEE) metodami matalurgicznymi
Polština
Autor / vydavatel / tvůrce:
Anna Cieszyńska
Published:
2017
Sektorové zaměření:
Pro konkrétní sektor
Typ:
Článek / vědecký článek
Country: General
Cílová skupina: Odborníci z podniků
free
In recent years there is a notable increase in the interest recovering platinum group metals like palladium, platinum or rhodium from waste electronic and electrical equipment, which can be very profitable and forward-looking industry. This paper provides an overview of metallurgy methods for recovery of PGMs from WEEE used today.
Economic recoveryekonomické zhodnoceníhutnictvíMetallurgical industryOdpadodpadové hospodářstvíRecyclingrecyklaceUseful wastesvyužitelné odpadyWasteWaste management
Expert panel on Circular Economy
Debata ekspercka na temat gospodarki o obiegu zamkniętym
Polština
Autor / vydavatel / tvůrce:
YouTube Channel ChronmyKlimat
Published:
2019
Sektorové zaměření:
Obecné
Typ:
Video
Country: Country- specific
Cílová skupina: Odborníci z podniků
free
A general discussion about Circular Economy in Poland with Bartek Derski, dr Marek Goleń, Ewa Chodkiewicz, Andrzej Kassenberg and the British Embassy in Poland.
Circular economycirkulární ekonomikaoběhové hospodářstvíPublic debateveřejná diskuse
Bioplastic packaging materials in circular economy
Bioplastic packaging materials in circular economy
Angličtina
Autor / vydavatel / tvůrce:
Renata Dobrucka
Published:
2019
Sektorové zaměření:
Obecné
Typ:
Článek / vědecký článek
Country: General
Cílová skupina: Odborníci z podniků
free
The European strategy for plastics focuses on adjusting the EU regulations to the fulfilment of circular economy tasks. This work presents the bioplastic market and the selected examples of the latest solutions in bioplastic packaging materials.
Bioplasticsbioplasty obalové materiályCircular economycirkulární ekonomikaoběhové hospodářstvíPackaging materials
123456789