Knowledge Hub

The Knowledge Hub is an interactive resource centre, which gathers useful information for Vocational Education and Training teachers and professionals from companies who seek for knowledge and inspiration on zero waste and circular economy. Here, you will find scientific and “grey” literature, standards and legislation, books, good practices, case studies, presentations, videos, software, methods, tools and other relevant resources.

NET Circular + Project
Proyecto NET Circular +
Spanish
Author:
Different authors, with funding from the Provincial Govenment of Gipuzkoa
Published:
2020
Sector:
Cross-sectoral
Type of resource:
Project
Country:
Target Group: Professionals from companies, VET teachers and trainers
A toolbox that integrates gaming to support decision making processes with regard to circular businesses and value chains
Business modelsCircular economygamingtoolboxvalue chain
Spanish Strategy on Circular Economy – Circular Spain 2030
Estrategia Española de Economía Circular - España Circular 2030
Spanish
Author:
Ministry for ecological transition and demographic challenge
Published:
2020
Sector:
Cross-sectoral
Type of resource:
Book / Guide / Handbook / Report
Country: Country-specific
Target Group: Professionals from companies, VET teachers and trainers
free
The Strategy of the Spanish Government to transit to a circular economy. It includes specific targets and actions to achieve them.
Circular economyspainStrategy
5 years supporting practical training on ecodesign 2015-2019
5 años apoyando la formación práctica en ecodiseño 2015-2019
Spanish
Author:
IHOBE, Public Society of Environmental Managent: Department of Environment, Territorial Planning and Housing of the Basque Government
Published:
2020
Sector:
Cross-sectoral
Type of resource:
Book / Guide / Handbook / Report
Country: General
Target Group:
free
Report on the experience of the Basque Ecodesign Hub, as training centre on eco-design, on eco-design project development and on eco-innovation.
Circular economyecodesingprojectsTraining
Database on ecodesigned products – “20 years of ecodesign, made in Euskadi”
Base de datos de productos ecodiseñados - “20 años de ecodiseño made in Euskadi”
Spanish
Author:
IHOBE, Public Society of Environmental Managent: Department of Environment, Territorial Planning and Housing of the Basque Government
Published:
2020
Sector:
Cross-sectoral
Type of resource:
Database
Country: General
Target Group: Professionals from companies, VET teachers and trainers
free
A compilation of 140 ecodesigned products sheets, developed by Basque companies, during the last 20 years. An initiative by IHOBE, Basque Environmental Agency
Circular economydatabaseDesignEcodesignProducts
The European Green Deal
Evropski zeleni dogovor
Slovenian
Author:
Evropska komisija
Published:
Undetermined
Sector:
Cross-sectoral
Type of resource:
Website
Country: General
Target Group: Professionals from companies, VET teachers and trainers
free
Podnebne spremembe in degradacija okolja življenjsko ogrožajo Evropo in svet. Da bi Evropa premagala ta izziv, potrebuje novo strategijo za rast za preoblikovanje Unije v sodobno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire in bo konkurenčno, v katerem do leta 2050 ne bo več neto emisij toplogrednih plinov, katerega gospodarska rast ne bo vezana na rabo virov in v katerem nihče ne bo prezrt.
climate changegreen deal
European Circular Economy Action Plan
Evropski Akcijski načrt za krožno gospodarstvo
Slovenian
Author:
Evropska komisija
Published:
Undetermined
Sector:
Cross-sectoral
Type of resource:
Website
Country: Country-specific
Target Group: Professionals from companies, VET teachers and trainers
free
Akcijski načrt za krožno gospodarstvo ne prinaša veliko novega glede na prejšnje dokumente, je pa še vedno najbolj ambiciozen načrt do zdaj za zmanjšanje okoljske škode v Evropi. Delno zaradi visokih ciljev, delno zaradi včasih nasprotujočih smeri. Želi zmanjšati vpliv potrošnje in podvojiti snovno učinkovitost, krožnost rabe snovi, ob sočasni gospodarski rasti. Vsebuje nastavek okvirja politike za trajnostne izdelke kot normo, kjer naslavlja trajnostno zasnovo, krožne proizvodne procese, moč javnih naročil in opolnomočenje potrošnikov, vključno s pravico do popravil, dodatnimi omejitvami za izdelke za enkratno uporabo, preprečevanjem načrtne zastarelosti in prepovedjo uničevanja neprodanih izdelkov.
Action plangreen deal
Circular economy – News
Krožno gospodarstvo - Novice
Slovenian
Author:
evropski parlament
Published:
Undetermined
Sector:
Cross-sectoral
Type of resource:
Website
Country: Country-specific
Target Group: Professionals from companies, VET teachers and trainers
free
Krožno gospodarstvo Manj odpadkov, učinkovita raba virov
microplasticrecicling
Circular economy in cities
Krožno gospodarstvo v mestih
Slovenian
Author:
Evropska komisija
Published:
Undetermined
Sector:
Sector-specific
Type of resource:
Article / Scientific Article
Country: Country-specific
Target Group: Professionals from companies, VET teachers and trainers
free
Vsebina strani Strategije in politike Možnosti financiranja in svetovanje Mreženje Nagradni natečaji: Zakonodaja EU
Circular economycity
Predlog Zakona o varstvu okolja izriva krožno gospodarstvo
Slovenian
Author:
Izjava za medije
Published:
19/02/2020
Sector:
Cross-sectoral
Type of resource:
Book / Guide / Handbook / Report
Country: Country-specific
Target Group: Professionals from companies, VET teachers and trainers
free
Predlog novega Zakona o varstvu okolja je do 19. februarja že drugič v javni obravnavi, saj je ministrstvo v prvem poizkusu prejelo izredno veliko pripomb na zakon. Po sedmih mesecih tišine je ministrstvo, kljub zelo obsežni tematiki, omogočilo samo skrajšano, 14-dnevno javno razpravo. Nenavadna naglica pri tako pomembnem zakonu vzbuja v strokovnih in gospodarskih krogih nezaupanje in zadržanost.
lawlegislation
Urban agenda for the EU Circular Economy
Urban agenda for the EU Circular Economy
English
Author:
Published:
30.11.2018
Sector:
Cross-sectoral
Type of resource:
Book / Guide / Handbook / Report
Country: General
Target Group: Professionals from companies, VET teachers and trainers
free
The Urban Agenda is composed of 12 priority themes essential to the development of urban areas. Each theme has a dedicated partnership. These partnerships bring together cities, Member States and European institutions. Together, they aim to implement the Urban Agenda by finding workable ideas focused on the topics of EU legislation, funding and knowledge sharing. One of thesepartnerships is the Partnership on Circular Economy.
Action planurban agenda