Knowledge Hub

Zbirka znanja je interaktivni center virov, v katerem so zbrane uporabne informacije o poklicnem izobraževanju in usposabljanju učiteljev in strokovnjakov iz podjetij, ki iščejo znanje in navdih za področje ničelnih odpadkov in krožnega gospodarstva. Tukaj boste našli znanstveno in "sivo" literaturo, standarde in zakonodajo, knjige, dobre prakse, praktične primere, predstavitve, video vsebine, programsko opremo, metode, orodja in ustezne druge vire.

ECO TEX – Circular Economy Innovative Skills in the Textile Sector
ECO TEX - Circular Economy Innovative Skills in the Textile Sector
English
avtorji/uredniki/razvojniki:
Ecotex project partners
Published:
nedoločeno
oddelek:
Sector-specific
vrsta vira:
Project
Country: General
ciljna skupina: Professionals from companies, Researchers, VET teachers and trainers
free
Sustainability in the Textiles industry is seen as a subject of the major producers, with many brands divulging their concern about protecting people and environment and adopting an environmental friendly communication approach. The main objective of the project ECO-TEX is to design, develop and piloting a new job qualification profile and correspondent training curricula on the subject of "How to implement circular economy techniques in Textiles Industry" in order to improve competitiveness in Textiles, based on the development of skills and competences of the workforce.
Circular economySustainabilityTextiles
Skills4Smart TCLF Industries 2030
Skills4Smart TCLF Industries 2030
English
avtorji/uredniki/razvojniki:
Euprpean partnerhip
Published:
2020
oddelek:
Sector-specific
vrsta vira:
Project
Country: General
ciljna skupina: Professionals from companies, VET teachers and trainers
free
Skills4Smart TCLF Industries 2030 Enhancing the modernisation and competitiveness of the European Union’s Textile, Clothing, Leather, and Footwear (TCLF) sectors. The project aims to enhance the modernisation and competitiveness of the EU Textile, Clothing, Leather, and Footwear (TCLF) sectors through the development of a sustainable upskilling and reskilling strategy, which is supported by a communication campaign to attract social, economic and political actors.
modernisation and competitivenessSmart TextilesSustianability
New / amended legislation in the field of environment and energy
Novi / spremenjeni zakonodajni predpisi s področja okolja in energije
Slovenian
avtorji/uredniki/razvojniki:
Chamber of Commerce of Slovenia
Published:
2020
oddelek:
Cross-sectoral
vrsta vira:
Other
Country: Country-specific
ciljna skupina: Professionals from companies, VET teachers and trainers
free
New / amended legislation in the field of environment and energy Announcements in the period from 17 July to 26 August 2020
ChangesWaste regulations
Waste regulations for faster transition to the circular economy and changes in construction legislation to accelerate investment
Uredbe o odpadkih za hitrejši prehod v krožno gospodarstvo ter spremembe gradbene zakonodaje za pospešitev investicij
Slovenian
avtorji/uredniki/razvojniki:
Chamber of Commerce of Slovenia
Published:
21-7-2020
oddelek:
Cross-sectoral
vrsta vira:
Country: Country-specific
ciljna skupina: Professionals from companies, VET teachers and trainers
free
Amendments to construction legislation (within the framework of ZIUZEOP) Amendments to the Waste Regulation
ChangesWaste regulations
Regulation amending the Regulation on environmental interventions subject to an environmental impact assessment, page 4379.
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, stran 4379.
Slovenian
avtorji/uredniki/razvojniki:
Government of the Republic of Slovenia
Published:
25-7-2020
oddelek:
Cross-sectoral
vrsta vira:
Other
Country: Country-specific
ciljna skupina: Professionals from companies, VET teachers and trainers
free
In the Regulation on environmental interventions for which an environmental impact assessment is required
environmental impact assessmentenvironmental interventions
Decree amending the Decree on waste electrical and electronic equipment, page 4673.
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi, stran 4673.
Slovenian
avtorji/uredniki/razvojniki:
Government of the Republic of Slovenia
Published:
7-8-2020
oddelek:
Cross-sectoral
vrsta vira:
Other
Country: Country-specific
ciljna skupina: Professionals from companies, VET teachers and trainers
free
This Regulation lays down rules for the management of waste electrical and electronic equipment
electronic equipmentwaste electrical
The draft Environmental Protection Act displaces the circular economy
Predlog Zakona o varstvu okolja izriva krožno gospodarstvo
Slovenian
avtorji/uredniki/razvojniki:
Izjava za medije
Published:
19 february 2020
oddelek:
Cross-sectoral
vrsta vira:
Book / Guide / Handbook / Report
Country: Country-specific
ciljna skupina: Professionals from companies, VET teachers and trainers
free
Predlog novega Zakona o varstvu okolja je do 19. februarja že drugič v javni obravnavi, saj je ministrstvo v prvem poizkusu prejelo izredno veliko pripomb na zakon. Po sedmih mesecih tišine je ministrstvo, kljub zelo obsežni tematiki, omogočilo samo skrajšano, 14-dnevno javno razpravo. Nenavadna naglica pri tako pomembnem zakonu vzbuja v strokovnih in gospodarskih krogih nezaupanje in zadržanost.
lawlegislation
Circular and digital bioeconomics
Bioeconomia - Circular e digital
Portuguese
avtorji/uredniki/razvojniki:
Alexandra Leitão, Maria Pintado, Francisco Rebelo, Tânia Ribeiro
Published:
December 2019
oddelek:
Cross-sectoral
vrsta vira:
Book / Guide / Handbook / Report
Country: Country-specific
ciljna skupina: Professionals from companies, VET teachers and trainers
free
Report with recommendations for the promotion and implementation of the circular bioeconomy, in which digitization plays a decisive role and underlines the need for new policies and legislation that create an effective regulatory and supportive framework.
BioeconomyCircular economydigitalization
Incentives systems to Circular Economy
Sistemas de Incentivos à Economia Circular
Portuguese
avtorji/uredniki/razvojniki:
IAPMEI
Published:
nedoločeno
oddelek:
Cross-sectoral
vrsta vira:
Book / Guide / Handbook / Report
Country: Country-specific
ciljna skupina: Professionals from companies, VET teachers and trainers
free
IAPMEI ( Agency for Competitiveness and Innovation) provides a set of Incentive Systems that aim to increase the competitiveness of companies through the modernization and innovation of their processes and products, services and business models, making them more efficient in the context of the Circular Economy.
Circular economyCompetitivenessincentives
Bio-waste – Correct waste accounts
Biorresíduos - Contas certas nos resíduos
Portuguese
avtorji/uredniki/razvojniki:
Ministério do Ambiente e da Ação Climática
Published:
2020
oddelek:
Cross-sectoral
vrsta vira:
Book / Guide / Handbook / Report
Country: Country-specific
ciljna skupina: Professionals from companies, VET teachers and trainers
free
Strategic Guidelines for Bio-Waste present measures to promote the collection, routing and recovery of bio-waste
Bio-wasteCircular economyResources